PROCESS

Discover the Process . Step by step

Pracujemy w dziedzinie projektowania architektury i wnętrz, specjalizując się w tworzeniu przestrzeni domów jednorodzinnych, mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej. Rozumiemy, że proces budowy domu i urządzenia wymarzonego wnętrza to wyjątkowe wyzwanie dla inwestora.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie, rozpoczynając od etapu koncepcyjnego, który kształtujemy we współpracy z klientem, aby uwzględnić jego marzenia i potrzeby. W projekcie wykonawczym zajmujemy się doborem najlepszego wyposażenia, oświetlenia i mebli, a także zapewniamy dostęp do sprawdzonych dostawców i nadzór autorski nad projektem. Jesteśmy u boku naszych klientów od pierwszego szkicu aż do pełnej realizacji.

Zapraszamy do odkrycia szczegółów procesu tworzenia projektu domu jednorodzinnego oraz wnętrza. Pozwól nam uczynić Twoje marzenia architektoniczną rzeczywistością.

Proces powstawania projektu architektonicznego
ETAP I
Pierwsze spotkanie

Projektujemy w przekonaniu, że jakość otaczającej architektury ma realny wpływ na nasze życie i tożsamość.
Światło, materiały, faktury, zapachy i przestrzeń odrywają kluczową rolę.

Nadrzędnym celem architekta jest tworzenie przestrzeni, która jest spójna z tożsamością klienta. Aby osiągnąć doskonały projekt, analizujemy preferencje klienta i określamy charakter projektowanej architektury 

Na tym etapie. oprócz rozmów, przeprowadzamy szczegółową ankietę, aby dokładnie zrozumieć preferencje funkcjonalne i estetyczne klienta.

Projektowanie to proces pełen wyzwań. Współpraca i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla stworzenia wyjątkowego i trwałego projektu. Efektem spotkania wstępnego jest obopólna gotowość współpracy i przekonanie o jej wartości.

ETAP II
Oferta i umowa

Oferta i umowa w szczegółowy sposób opisują zakres, kolejność i charakter prac projektowych. Definiują również obowiązki i prawa obu stron. Podpisanie tych dokumentów jest niezbędne przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac. 

 

 

 

 

ETAP III
Zebranie niezbędnych dokumentów

Aby zapewnić sprawnie przebiegający proces projektowania i podejmowanie decyzji uwzględniających aspekty formalno-prawne, istotne jest dostarczenie niezbędnych dokumentów wpływających na kształt i usytuowanie architektury. W zależności od konkretnego przypadku, może to obejmować wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.

Te dokumenty stanowią kluczowe punkty odniesienia w procesie projektowym i są niezbędne do opracowania projektu architektonicznego. Ich dostarczenie jest istotne dla precyzyjnego i efektywnego rozpoczęcia prac projektowych.

Dodatkowo, istotnym elementem jest dostarczenie przez Inwestora opinii geotechnicznej oraz mapy do celów projektowych, sporządzonej przez geodetę.

ETAP IV
Wizja lokalna

W przypadku, gdy istnieje taka możliwość, przeprowadza się inwentaryzację stanu istniejącego działki. Ten kluczowy etap projektowy znacząco wpływa na precyzję i dokładność opracowanych dokumentów oraz wizualizacji projektu.

W zakresie inwentaryzacji uwzględnia się nie tylko ukształtowanie terenu, rozmieszczenie roślinności czy istniejące ogrodzenia, ale także precyzyjnie określa się położenie wszelkich istotnych elementów terenowych, takich jak przeszkody naturalne czy techniczne. Wartościowym efektem inwentaryzacji jest również weryfikacja jakości wykonanych wcześniej prac ziemnych.

Wizja lokalna pozwala również osobiście poznać działkę, zrozumieć jej unikalne cechy i wyzwania, a także stanowi solidną bazę do dalszych prac projektowych, umożliwiając precyzyjne planowanie zagospodarowania terenu, dopasowane do realnych warunków i potencjału działki.

ETAP V
Projekt koncepcyjny

To właśnie na tym etapie rodzi się wizja. Koncepcja ma za zadanie określić kluczowe założenia budynku i opracować plan funkcjonalny, który jest zgodny z tożsamością klienta. Koncepcja ustala również założenie bryłowe oraz określa w jaki sposób architektura współgra z otoczeniem.

Uważamy, że wnętrza stanowią integralną część projektu architektonicznego. Często materiały wykorzystane na elewacji mają swoją kontynuację we wnętrzach budynku. Dlatego na etapie koncepcyjnym, określamy również podstawowe wytyczne dotyczące wnętrz.

Ten etap jest kluczowy, ponieważ to tutaj rodzi się idea, która później przekształca się w konkretne projekty architektoniczne, tworząc miejsca o unikalnym charakterze i funkcjonalności.

ETAP VI
Wizualizacje

Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu projektu. To potężne narzędzie umożliwia przedstawienie wizji projektu w realistycznym otoczeniu.

Ten etap projektowy pozwala na precyzyjny dobór materiałów elewacyjnych oraz wprowadzenie ostatecznych zmian w zakresie formy.

Dzięki wizualizacjom można klientowi przekazać projekt w sposób wyjątkowo sugestywny, co pozwala jeszcze dokładniej dostosować się do jego oczekiwań.

 

 

 

ETAP VII
Wstępny projekt budowlany

Po zaakceptowaniu koncepcji funkcjonalnej budynku, określone zostają kluczowe parametry budynku, takie jak przekroje przegród budowlanych, lokalizacja pionów kanalizacyjnych, metoda odwodnienia dachu oraz stworzenie schematycznych przekrojów.

Ten etap stanowi punkt wyjścia dla specjalistów branżowych, którzy na tej podstawie opracowują niezbędne projekty techniczne, takie jak projekt konstrukcji, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i projekt instalacji elektrycznej.

 

 

 

 

ETAP VIII
Koordynacja międzybranżowa

Jednym z kluczowych zadań architekta jest koordynacja międzybranżowa, czyli efektywne zarządzanie współpracą między specjalistami z różnych dziedzin, takimi jak konstrukcja, instalacje, elektryka. Ich działania mają realny wpływ na pozostałe branże oraz na ogólny projekt architektoniczny i jego estetykę.

Ważne jest znalezienie odpowiednich rozwiązań, które umożliwią sprawną i bezpieczną eksploatację budynku, jednocześnie nie naruszając podjętych decyzji i głównych założeń projektowych.

 

 

 

ETAP IX
Szczegółowy projekt budowlany

Po uzyskaniu kompletnego zestawu projektów międzybranżowych, możliwe jest opracowanie szczegółowego projektu budowlanego, który ściśle koresponduje z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Ten projekt stanowi nieodzowną część wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i jest jednocześnie kluczowym dokumentem, który umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu budowlanego.

Kompletny projekt budowlany pełni istotną rolę w komunikacji z wykonawcą, umożliwiając klarowne i precyzyjne przekazanie wszystkich niezbędnych informacji niezbędnych do wcielenia w życie koncepcji inwestora i pracowni projektowej. To na tym etapie ustalane są konkretne szczegóły i rozwiązania, które zapewniają, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z intencją inwestora i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

ETAP X
Złożenie do urzędu kompletnego projektu budowlanego

Po zakończeniu opracowywania kompletnego projektu budowlanego oraz projektów technicznych, Inwestor otrzymuje trzy egzemplarze dokumentów, które stanowią niezbędną podstawę do złożenia wniosku w właściwym urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy.

Dokładnie przygotowane dokumenty są nieodzowne w procesie uzyskiwania zezwolenia na budowę i pełnią kluczową rolę w formalnym aspekcie realizacji projektu budowlanego.

ETAP XI
Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest kulminacyjnym momentem na drodze do materializacji projektu. To potwierdzenie, że cały proces projektowy będzie miał realne odzwierciedlenie w rzeczywistości.

To chwila, w której cały proces projektowy nabiera realnego wymiaru, a wizja architektoniczna oraz wszelkie starania zyskują możliwość przeniesienia się ze schematów i rysunków na grunt rzeczywisty.

 

 

 

ETAP XII
Wykonawcy i dostawy

Architekt pełni niezwykle istotną rolę jako partner dla Inwestora, nie tylko w zakresie projektowania, ale również w procesie realizacji. Pomaga on w doborze sprawdzonych dostawców i wykwalifikowanych wykonawców, którzy odpowiadają za różne kluczowe aspekty projektu. Dotyczy nie tylko ekipy budowlanej, ale także dostawców przeszkleń, wrót garażowych, drzwi i wielu innych elementów, które tworzą całość realizacji.

Koordynacja tych wszystkich aspektów jest kluczowa, aby zapewnić płynność procesu budowlanego oraz osiągnąć zamierzony efekt końcowy.

ETAP XIII
Nadzór autorski

Jesteśmy świadomi, że w trakcie tworzenia wysokiej jakości architektury pojawia się wiele kwestii i pytań. Architekt nie tylko musi umieć na nie odpowiedzieć, lecz także zadbać o to, aby te pytania nie wpłynęły negatywnie na pierwotną wizję projektu. Jednocześnie musi dbać o to, by proces realizacji przebiegał z należytą starannością, bez wpływu na jakość końcowego obiektu.

 

 

 

ETAP XIV
Efekt końcowy

To kulminacyjny moment, do którego sprowadza się nasza praca. W tym momencie w pełni ukazuje się pierwotna wizja projektu. Wejście do ukończonego domu i obserwacja, jak człowiek funkcjonuje w starannie zaprojektowanej przestrzeni, stanowi zwieńczenie naszej pracy i główny powód, dla którego pasjonujemy się tym, co robimy.

Proces powstawania projektu wnętrz
ETAP I
Pierwsze spotkanie

Projektujemy w przekonaniu, że jakość otaczającej architektury ma realny wpływ na nasze życie i tożsamość.
Światło, materiały, faktury, zapachy i przestrzeń odrywają kluczową rolę.

Nadrzędnym celem architekta jest tworzenie przestrzeni, która jest spójna z tożsamością klienta. Aby osiągnąć doskonały projekt, analizujemy preferencje klienta i określamy charakter projektowanej architektury. Jeśli istnieje taka możliwość, przekazana zostaje dokumentacja obiektu.

Na tym etapie. oprócz rozmów, przeprowadzamy szczegółową ankietę, aby dokładnie zrozumieć preferencje funkcjonalne i estetyczne klienta.

Projektowanie to proces pełen wyzwań. Współpraca i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla stworzenia wyjątkowego i trwałego projektu. Efektem spotkania wstępnego jest obopólna gotowość współpracy i przekonanie o jej wartości.

ETAP II
Oferta i umowa

Oferta i umowa w szczegółowy sposób opisują zakres, kolejność i charakter prac projektowych. Definiują również obowiązki i prawa obu stron. Podpisanie tych dokumentów jest niezbędne przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac. 

 

 

 

 

ETAP III
Wizja lokalna

W przypadku, gdy istnieje taka możliwość, przeprowadza się inwentaryzację stanu istniejącego. Ten kluczowy etap projektowy znacząco wpływa na precyzję i dokładność rysunków technicznych oraz wizualizacji.

W zakresie inwentaryzacji uwzględnia się nie tylko układ ścian, okien, drzwi i elementów konstrukcyjnych, ale także precyzyjnie określa się położenie pionów instalacyjnych. Wartościowym efektem inwentaryzacji jest również weryfikacja jakości wykonanych wcześniej prac budowlanych.

Wizja lokalna pozwala również osobiście poznać obiekt, zrozumieć jego unikalne cechy i wyzwania, a także stanowi solidną bazę do dalszych prac projektowych.

 

ETAP IV
Wykonanie modelu 3D

Inwentaryzacja lub dostarczone przez inwestora rysunki stanowią punkt wyjścia w procesie tworzenia precyzyjnego modelu komputerowego 3D, który dokładnie odwzorowuje przestrzeń, która ma zostać zaprojektowana.

To właśnie na podstawie tych rysunków, pracownia przystępuje do opracowywania wirtualnej reprezentacji projektowanej przestrzeni. Ten proces, bazujący na najnowocześniejszych technologiach, pozwala nam osiągnąć skrupulatności i precyzji w całym procesie projektowym.

 

 

ETAP V
Projekt koncepcyjny

To właśnie na tym etapie rodzi się wizja. Koncepcja ma za zadanie określić kluczowe założenia funkcjonalno-przestrzenne które są zgodne z tożsamością klienta. Koncepcja ustala również dobór podstawowych materiałów i elementów wyposażenia wnętrza.

Ten etap jest kluczowy, ponieważ to tutaj rodzi się idea, która później przekształca się w szczegółowy projekt wnętrza, tworząc miejsca o unikalnym charakterze i funkcjonalności.

 

 

 

 

ETAP VI
Wizualizacje

Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu projektu. To potężne narzędzie umożliwia przedstawienie wizji projektu w możliwie najbardziej realistycznym wydaniu

Ten etap projektowy pozwala na precyzyjny dobór materiałów, opracowanie wszelkich detali oraz precyzyjnym określeniu elementów wyposażenia wnętrza. Na tym etapie wprowadzane zostają również ostateczne poprawki w zakresie wcześniej podejmowanych decyzji

Dzięki wizualizacjom można klientowi przekazać projekt w sposób wyjątkowo sugestywny, co pozwala jeszcze dokładniej dostosować się do jego oczekiwań.

 

ETAP VII
Wyceny i kosztorys

Ostateczne decyzje często podlegają wpływowi kosztów i zdolności finansowej klienta. Architekt pełni rolę partnera nie tylko w aspektach technicznych i funkcjonalno-estetycznych, ale także w dziedzinie finansów.

Optymalizacja kosztów realizacji projektu staje się możliwa poprzez skrupulatne  tworzenie przez pracownie wnikliwego kosztorysu. W przypadkach, gdy wybrane rozwiązanie wydaje się przekraczać założony budżet, konieczne staje się znalezienie alternatywnych rozwiązań, które pozostaną w zgodzie z pozostałymi założeniami projektu.

 

ETAP VIII
Szczegółowa dokumentacja techniczna

Po finalnym zatwierdzeniu przez Inwestora koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz zestawu wizualizacji, przystępujemy do opracowania szczegółowego projektu technicznego.

Kompletna dokumentacja techniczna odgrywa kluczową rolę w procesie komunikacji z wykonawcami, umożliwiając przejrzyste i precyzyjne przekazanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do przekształcenia wizji projektowej w rzeczywistość. W tym etapie dokładnie określane są konkretne szczegóły i rozwiązania, zapewniając, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z pierwotnym zamysłem pracowni i Inwestora.

 

ETAP IX
Wykonawcy i dostawy

Architekt pełni niezwykle istotną rolę jako partner dla Inwestora, nie tylko w zakresie projektowania, ale również w procesie realizacji. Pomaga on w doborze sprawdzonych dostawców i wykwalifikowanych wykonawców, którzy odpowiadają za różne kluczowe aspekty projektu. Dotyczy to nie tylko ekipy budowlanej, ale także stolarza, elektryka, glazurnika jak i wielu innch.

Koordynacja wszystkich wykonawców jest kluczowa, aby zapewnić płynność procesu wykonawczego oraz aby osiągnąć zamierzony efekt końcowy.

 

 

ETAP X
Nadzór autorski

Jesteśmy świadomi, że w trakcie tworzenia wysokiej jakości projektów wnętrz pojawia się wiele kwestii i pytań. Architekt nie tylko musi umieć na nie odpowiedzieć, lecz także zadbać o to, aby te pytania nie wpłynęły negatywnie na pierwotną wizję projektu. Jednocześnie musi dbać o to, by proces realizacji przebiegał z należytą starannością, bez wpływu na jakość końcowego wnętrza.

 

 

 

 

ETAP XI
Efekt końcowy

To kulminacyjny moment, do którego sprowadza się nasza praca. W tym momencie w pełni ukazuje się pierwotna wizja projektu. Wejście do ukończonego wnętrza i obserwacja, jak człowiek funkcjonuje w starannie zaprojektowanej przestrzeni, stanowi zwieńczenie naszej pracy i główny powód, dla którego pasjonujemy się tym, co robimy.